Woonzorgcombinatie in Mijdrecht

Wonen in de SeT Residentie in Mijdrecht, een woon-zorgcombinatie biedt verschillende voordelen en aspecten waar rekening mee wordt gehouden om de zorg aan bewoners te waarborgen. Deze vorm van wonen is bedoeld voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom. In een woon-zorgcombinatie krijgen bewoners de zorg die ze nodig hebben, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven.

Cliëntervaringen en kwaliteit van zorg zijn normen die zijn vastgesteld door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in Nederland. Deze normen dienen als meetinstrument om de kwaliteit van zorg te beoordelen en te verbeteren.

Aantal voorbeelden van de normen

1. Medicatieveiligheid: Hoge waarde wordt gehecht aan medicatieveiligheid. Dit omvat onder andere de juiste toediening, bewaring en controle van medicijnen. Er worden richtlijnen gevolgd om ervoor te zorgen dat medicatiefouten worden voorkomen en dat bewoners de juiste medicatie op het juiste moment ontvangen.

2. Deskundigheid personeel: Het personeel in de woonzorgcombinatie heeft vaak specifieke kennis en training die nodig is voor het leveren van zorg. Ze zijn opgeleid om te zorgen voor oudere mensen met complexe zorgbehoeften, zoals dementie of andere fysieke en mentale aandoeningen. Het kunnen omgaan met gedragsveranderingen, het bieden van emotionele ondersteuning en het waarborgen van de fysieke gezondheid zijn belangrijke aspecten voor het personeel.

3. Behandelplannen/zorgplannen: Elke bewoner heeft een individueel behandel- of zorgplan dat is aangepast aan zijn of haar specifieke behoeften en wensen. Dit plan omvat alle aspecten van de dagelijkse zorg, zoals persoonlijke verzorging, medicatie, voeding en eventuele therapeutische interventies. Het behandelplan wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast om aan veranderende zorgbehoeften te voldoen.

4. Veiligheid en hygiëne: Naast de algemene veiligheidsnormen, wordt er specifieke aandacht besteed aan de veiligheid van bewoners met fysieke beperkingen of cognitieve achteruitgang. Dit kan onder andere het installeren van valpreventie maatregelen, het bieden van begeleiding bij het verplaatsen of het aanpassen van de omgeving om gevaarlijke situaties te voorkomen omvatten. Daarnaast wordt er gewerkt aan het waarborgen van hygiëne binnen de woonzorgcombinatie om de verspreiding van ziekteverwekkers binnen de gemeenschap te voorkomen.

5. Wet zorg en dwang: De Wet zorg en dwang (Wzd) is van toepassing op mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of een verstandelijke beperking die een vorm van onvrijwillige zorg kunnen ervaren. Het uitgangspunt is om vrijheidsbeperking zo veel mogelijk te voorkomen en te zoeken naar alternatieven. Binnen een woonzorgcombinatie worden de bepalingen van de Wzd gevolgd om ervoor te zorgen dat de rechten en autonomie van bewoners worden gerespecteerd, terwijl er tegelijkertijd gezorgd wordt voor hun veiligheid en welzijn.

6. Persoonsgerichte zorg houdt in dat de zorg en ondersteuning die aan bewoners wordt geboden, is afgestemd op hun individuele behoeften, wensen en voorkeuren. Wonen en welzijn gaat over de woonomgeving en de dagelijkse activiteiten die bewoners aangeboden krijgen.

Open Deur beleid

Open deur beleid en vrijwillige zorg bij de SeT Residentie in Mijdrecht betekent dat bewoners van de woonzorgcombinatie de vrijheid hebben om naar buiten te gaan en bezoek te ontvangen. Het stimuleren van sociale interactie, het behouden van eigen regie en het bieden van vrije keuze zijn belangrijke aspecten van deze benadering. Bewoners kunnen zelf bepalen of ze deelnemen aan activiteiten, wanneer ze tijd doorbrengen in hun eigen privéruimte of wanneer ze contact hebben met familie en vrienden. Vrijwillige zorg houdt in dat alle zorg en ondersteuning die wordt geboden, gebaseerd is op de behoeften en wensen van de bewoner en dat er steeds wordt afgestemd op diens voorkeuren en persoonlijke situatie.

Tot slot worden de ervaringen van bewoners en de kwaliteit van zorg gemonitord en geëvalueerd om de zorg en ondersteuning te verbeteren. Het voldoen aan deze normen is noodzakelijk voor het verkrijgen van een positieve beoordeling van IGJ en het behoud van de nodige registraties en vergunningen.

Contact

Kies voor een leven dat zorgeloosheid en vrijheid samenbrengt. Kies voor de SeT Residentie in Mijdrecht – waar uw wensen onze prioriteit zijn. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie en zet de eerste stap naar uw nieuwe thuis!

📞 Bel: 06-14060755

De SeT Residentie: 0297-310000
Horeca: 06-17214721
Bezoekadres:
Bozenhoven 157
3641AE  Mijdrecht
KvK: 75224372

e : administratie@desetresidentie.com
w : www.desetresidentie.com

Privacyverklaring
Klachtenreglement
Klik op deze link: Klachtenformulier Residentie