De S.e.T. Residentie

Steun en Toeverlaat

 

De S.e.T. Residentie

Steun en Toeverlaat

S.e.T. Residentie

De S.e.T. Residentie is een bijzonder woon-zorginitiatief in Mijdrecht van de oprichters van Steun en Toeverlaat.

De S.e.T. Residentie heeft zich als doel gesteld een huiselijke en zorgzame woonomgeving te creëren met eigen regie. De wensen van de individuele bewoner staat centraal. De S.e.T. Residentie combineert (medische) zorg en aandacht met privacy en eigen regie.

Geen vastomlijnd dagritme of verplichte deelnames maar een flexibele dagindeling op basis van persoonlijke interesse en wensen, dat is het uitgangspunt. Wij noemen dat onze Ja – cultuur!

Wilt u bij ons komen dineren? Maak een afspraak en kom gezellig langs.
Horeca telnr: 06-17214721
Het horeca personeel in de SeT Residentie heeft met succes het keurmerk voedselveiligheid behaald! Dit is een geweldige prestatie en we zijn ontzettend trots op het hele horecateam, in het bijzonder de (chef)koks.
Het behalen van dit keurmerk is een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsbeleid en is een garantie voor onze gasten dat we zorgvuldig omgaan met hun gezondheid en veiligheid. Het vereist een hoge mate van professionele kennis en vaardigheden op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne.
Trots op het hele horecateam!

 

Meer informatie of Brochure aanvragen?Openstaande vacatures in de zorg - Steun en ToeverlaatHeeft u een klacht of wilt u een clientvertrouwenspersoon spreken? Klik op deze button om verder te gaan.

Steun en Toeverlaat

De S.e.T. Residentie oprichters Marie-Jose van Hussen & Eddy Wakker constateerden als ondernemers in de gezondheidszorg dat er binnen de huidige zorgverlening weinig ruimte is voor de persoonlijke wensen en behoefte van zorgvragers.

Veelal worden zorggevers ingezet op een specifieke zorgtaak, hierbij wordt taakgericht gewerkt waardoor achterliggende praktische en psychische problemen niet altijd helder worden met als gevolg dat er geen oplossing wordt aangedragen om iemands leven plezieriger te laten verlopen. Deze persoonlijke benadering heeft geleid tot een constante groei van mensen met een zorgvraag die door Steun en Toeverlaat is beantwoord.

Dezelfde visie op zorg en persoonlijke aandacht gaat steun en toeverlaat nu bieden in de S.e.T. Residentie. De afgelopen jaren heeft Steun en Toeverlaat bewezen haar visie ook in de praktijk te brengen gezien de hoge score op de Zorgkaart Nederland.

Vanaf 2022 is er binnen Steun en Toeverlaat, op locatie SeT Residentie, volop aandacht voor persoonsgerichte zorg. Met de introductie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden de kwaliteitsstandaarden voor de gehele organisatie van toepassing. Binnen het kwaliteitskader is de hoofddoelstelling ervoor te zorgen dat er in een veilige omgeving voldoende tijd, aandacht en goede zorg is voor alle bewoners.  Leidend zijn de wensen en behoeften van de cliënt en haar netwerk.  Het is aan de organisatie om hierin vanuit haar professionele kennis en ervaring de juiste zorg en ondersteuning aan te bieden. 

Steun en Toeverlaat vormt het kloppend hart achter de zorgvisie van de S.e.T. Residentie.

Website: www.steunentoeverlaat.com

Klik op deze link voor openstaande vacatures

"De S.e.T. Residentie is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning maar zelf de volledige regie wil houden."

De Bewoners

De S.e.T. Residentie is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning maar zelf de volledige regie wil houden.

Ons doel is te streven naar goede kwaliteit van leven en naar optimaal geluk van de bewoners.

Wij vinden het belangrijk dat naasten van onze bewoners zich ook thuis voelen in De Residentie. Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals bijv. vrijdagmiddagborrels, kookworkshops, wijnproeverijen, muziekuitvoeringen en workshops beeldhouwen en schilderen. Er is zelfs een mogelijkheid voor een vaartochtje. Ook kinderen hoeven zich hier niet te vervelen, er is een aparte ruimte met speeltoestellen en spelletjes.

Er wordt specifieke zorg op maat en in overleg geleverd door professionele zorgverleners en hiervoor wordt samen met u een zorgplan opgesteld. Dit zorgplan wordt periodiek bekeken en op maat bijgesteld. 

Alle maaltijden worden vers bereid in eigen keuken door onze eigen koks. Maaltijden worden geserveerd in ons restaurant waarbij ook uw gasten welkom zijn. Tevens is er een mogelijkheid om de maaltijden in uw eigen appartement te ontvangen.

Welke bewoners kunnen hier niet wonen:

 • Bij ernstige gedragsproblematiek, zoals agressief gedrag, dat maakt dat een bewoner moeilijk kan (samen)leven met de overige bewoners van de SeT Residentie;
 • Bij een psychiatrisch ziektebeeld, waarvoor de benodigde zorg niet past binnen de woonzorgsetting van de SeT Residentie;
 • Bij onbegrepen gedrag, voortkomend uit een ziektebeeld, waardoor de veiligheid van u of van andere bewoners in het geding komt;
 • Bewoners met een sterke neiging tot dwalen. De SeT Residentie is niet gesloten en er wordt geen onvrijwillige zorg geboden. Onze ervaring is dat de veilige, huiselijke omgeving en een relatief klein zorgteam de neiging tot dwalen sterk kan verminderen en onrustige personen in onze huizen dikwijls tot rust komen. Dit is echter niet altijd van tevoren in te schatten waardoor een zorgvuldige afweging van belang is. De SeT Residentie kan op het moment dat er een aanhoudende onveilige situatie is, besluiten dat de grenzen voor onze organisatie zijn bereikt. In dat geval zullen we met alle betrokkenen altijd op een zorgvuldige wijze toewerken naar een oplossing.
 • Bewoners in een revalidatietraject met een zeer specialistische zorgvraag. Per situatie zal bekeken worden of de benodigde (nacht-)zorg op voldoende niveau kan worden verleend.
 • Als een bewoner ondanks herhaalde waarschuwingen ernstige overlast blijft bezorgen aan de omgeving.

Appartementen en voorzieningen

De S.e.T. Residentie bestaat uit 36 appartementen in verschillende uitvoeringen. Appartementen voor alleenstaanden en echtparen waarvan een of beide partners zorg nodig heeft. Alle appartementen beschikken over eigen badkamer en pantry zodat u volledige privacy heeft. Uw appartement richt u zelf in met eigen meubilair om zoveel mogelijk het thuis gevoel te creëren.

Alle appartementen zijn voorzien van de nieuwste communicatie/ICT toepassingen om privacy te waarborgen en veilig wonen te bewerkstelligen. Hierbij kunt u denken aan een alarmeringssysteem bij benodigde hulp in het appartement tot het realiseren van een veilige leefomgeving voor mensen met dementie. De S.e.T. Residentie hanteert geen gesloten deuren principe.

Uw betrekt uw appartement op basis van een all-inclusive formule. Dit betekent dat o.a. het volgende bij de prijs is inbegrepen:

 • Horecaservice met maaltijden en drankjes
 • Een was- en strijkservice
 • Nutsvoorzieningen
 • Wifi
 • Activiteiten
 • 24/7 aanwezigheid van verzorging
Meer informatie of Brochure aanvragen?

Duurzaamheid, ligging en omgeving

Duurzaamheid in de zorg – Rijksoverheid

Duurzaamheid heeft bij de opzet van de SeT Residentie een duidelijke rol gespeeld. Om te beginnen liggen er meer dan honderd zonnepanelen op het dak die de stroomvoorziening voor de appartementen en algemene ruimten leveren. Daarnaast wordt er in de keuken niet op gas gekookt en worden voedingsmiddelen duurzaam ingekocht. Door met de juiste leveranciers en productiepartners uit de regio te werken, worden routes efficient gepland en levert het logistiek een minimale milieubelasting op. Het afval wordt bij ons gescheiden en we doen er alles aan om het afval te verminderen. Verder hebben wij duurzame mobiliteit door het inzetten van de electrische Engelse Taxi, hiermee vervoeren wij de bewoners van en naar het centrum of naar andere afspraken in onze regio.

De ligging van de S.e.T. Residentie en de voorzieningen in en om het gebouw bieden tal van mogelijkheden voor het uitoefenen van hobby’s, het samenkomen van medebewoners en ontvangen van uw eigen gasten.

U kunt werken in de tuin, vissen vanaf de steiger, schaken in de ontmoetingsruimte, koken met uw gasten, organiseer een lees-bridgeclub, gezamenlijk eten met medebewoners of geniet gezellig van het mooie weer in de tuin. Bijna alles is mogelijk of wordt mogelijk gemaakt.

De centrale ligging van Mijdrecht zorgt dat steden als Amsterdam, Utrecht en Haarlem op 25 autominuten liggen, OV stopt voor de deur en ander vervoer kan door ons worden geregeld.

Magic mix

De S.e.T. Residentie heeft als doel om drie van de 36 appartementen die er na de verbouwing van het complex komen, te verhuren aan jongeren.

De jongeren worden geselecteerd op basis van hun affiniteit met ouderen. Als tegenprestatie gaan deze jongeren activiteiten ondernemen met de bewoners. Denk hierbij aan boodschappen doen, samen naar de markt, gezellig koffie drinken, muziek maken of samen een spelletje doen. Het gaat om een proef. Na een jaar wordt gekeken of de jongeren hier blijven wonen. De aanwezigheid van de jongeren zal, zo is de gedachte achter dit initiatief, een positief effect hebben op het welzijn van de ouderen en zo langer deel uitmaken van het gewone leven.

Deze visie noemen wij de Magic Mix.

Ja – Cultuur

Bij veel instellingen in de zorg is helaas weinig mogelijk qua specifieke wensen van de bewoner. De bewoner wordt geacht zich aan te passen aan de werkwijze van de zorgorganisatie.

De zorg wordt veelal geleverd op de momenten dat het in het schema past en de geboden zorg moet binnen de bestaande kaders vallen. Terwijl het juist zo fijn is dat u bepaald wat en wanneer.

De S.e.T Residentie werkt met de zorgvisie van Steun en Toeverlaat en zal deze ook waar mogelijk toe passen. Als bewoner van de SeT Residentie organiseren wij samen met Steun en Toeverlaat uw zorg en heeft u recht op een persoons gebonden budget. Dit budget wordt vergoedt door uw eigen zorgverzekering (ZvW), Wet Langdurige Zorg (WLZ) of door de gemeente (WMO). Zo ontstaat persoonlijk maatwerk voor iedere individuele bewoner.

Contact

Bent u nieuwsgierig geworden? Voor vrijblijvende informatie en/of rondleiding neemt u contact op met:

Dagelijkse leiding: 0297-310000
Horeca: 06-17214721
Zorg – Steun en Toeverlaat: 06-14060755

Bozenhoven 157
3641AE  Mijdrecht
KvK: 75224372

e : administratie@desetresidentie.com
w : www.desetresidentie.com

Privacyverklaring
Klachtenreglement
Klik op deze link: Klachtenformulier Residentie

Dit initiatief komt tot stand vanuit de zorgondernemers van Steun en Toeverlaat en Leliveld Vastgoed.

http://www.steunentoeverlaat.com

http://www.leliveld-vastgoed.nl

 

Bekijk de waarderingen over de SeT Residentie en deel uw ervaring!

Contact / Brochure aanvragen

Wilt u een brochure ontvangen of meer informatie ?

Telnr:  : 0297-310000