Over ons

De S.e.T. Residentie oprichters Marie-Jose van Hussen & Eddy Wakker constateerden als ondernemers in de gezondheidszorg dat er binnen de huidige zorgverlening weinig ruimte is voor de persoonlijke wensen en behoefte van zorgvragers.

Veelal worden zorggevers ingezet op een specifieke zorgtaak, hierbij wordt taakgericht gewerkt waardoor achterliggende praktische en psychische problemen niet altijd helder worden met als gevolg dat er geen oplossing wordt aangedragen om iemands leven plezieriger te laten verlopen. Deze persoonlijke benadering heeft geleid tot een constante groei van mensen met een zorgvraag die door Steun en Toeverlaat is beantwoord.

Dezelfde visie op zorg en persoonlijke aandacht gaat steun en toeverlaat nu bieden in de S.e.T. Residentie. De afgelopen jaren heeft Steun en Toeverlaat bewezen haar visie ook in de praktijk te brengen gezien de hoge score op de Zorgkaart Nederland.

Vanaf 2022 is er binnen Steun en Toeverlaat, op locatie SeT Residentie, volop aandacht voor persoonsgerichte zorg. Met de introductie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden de kwaliteitsstandaarden voor de gehele organisatie van toepassing. Binnen het kwaliteitskader is de hoofddoelstelling ervoor te zorgen dat er in een veilige omgeving voldoende tijd, aandacht en goede zorg is voor alle bewoners. Leidend zijn de wensen en behoeften van de cliënt en haar netwerk. Het is aan de organisatie om hierin vanuit haar professionele kennis en ervaring de juiste zorg en ondersteuning aan te bieden.

Steun en Toeverlaat vormt het kloppend hart achter de zorgvisie van de S.e.T. Residentie.

Magic Mix

De S.e.T. Residentie heeft als doel om drie van de 36 appartementen die er na de verbouwing van het complex komen, te verhuren aan jongeren.

De jongeren worden geselecteerd op basis van hun affiniteit met ouderen. Als tegenprestatie gaan deze jongeren activiteiten ondernemen met de bewoners. Denk hierbij aan boodschappen doen, samen naar de markt, gezellig koffie drinken, muziek maken of samen een spelletje doen. De aanwezigheid van de jongeren heeft een positief effect hebben op het welzijn van de ouderen en zo langer deel uitmaken van het gewone leven.

Deze visie noemen wij de Magic Mix.

Ja-Cultuur

Bij veel instellingen in de zorg is helaas weinig mogelijk qua specifieke wensen van de bewoner. De bewoner wordt geacht zich aan te passen aan de werkwijze van de zorgorganisatie.

De zorg wordt veelal geleverd op de momenten dat het in het schema past en de geboden zorg moet binnen de bestaande kaders vallen. Terwijl het juist zo fijn is dat u bepaald wat en wanneer.

De S.e.T Residentie werkt met de zorgvisie van Steun en Toeverlaat en zal deze ook waar mogelijk toe passen. Als bewoner van de SeT Residentie organiseren wij samen met Steun en Toeverlaat uw zorg en heeft u recht op een persoons gebonden budget. Dit budget wordt vergoedt door uw eigen zorgverzekering (ZvW), Wet Langdurige Zorg (WLZ) of door de gemeente (WMO). Zo ontstaat persoonlijk maatwerk voor iedere individuele bewoner.

Contact

Kies voor een leven dat zorgeloosheid en vrijheid samenbrengt. Kies voor de SeT Residentie in Mijdrecht – waar uw wensen onze prioriteit zijn. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie en zet de eerste stap naar uw nieuwe thuis!

📞 Bel: 06-14060755

De SeT Residentie: 0297-310000
Horeca: 06-17214721
Bezoekadres:
Bozenhoven 157
3641AE  Mijdrecht
KvK: 75224372

e : administratie@desetresidentie.com
w : www.desetresidentie.com

Privacyverklaring
Klachtenreglement
Klik op deze link: Klachtenformulier Residentie

Dit initiatief komt tot stand vanuit de zorgondernemers van Steun en Toeverlaat en Leliveld Vastgoed.