Welkom bij SeT Residentie: woonzorgcombinatie met verpleeghuiszorg in De Ronde Venen

Wonen in de SeT Residentie, een woonzorgcombinatie met verpleeghuiszorg, biedt verschillende voordelen en aspecten waar rekening mee wordt gehouden om de zorg aan bewoners te waarborgen. Deze vorm van wonen is bedoeld voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom. In een woonzorgcombinatie met verpleeghuiszorg krijgen bewoners de zorg die ze nodig hebben, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven.

Cliëntervaringen en kwaliteit van zorg zijn verpleeghuisnormen die zijn vastgesteld door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in Nederland. Deze normen dienen als meetinstrument om de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen te beoordelen en te verbeteren.

Een Unieke Woonzorgcombinatie

Wonen in de SeT Residentie in De Ronde Venen biedt u een unieke woonzorgcombinatie met verpleeghuiszorg. Onze faciliteit is speciaal ontworpen voor mensen die niet langer thuis kunnen wonen vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom. Hier zijn enkele essentiële kenmerken die ons onderscheiden:

1. Medicatieveiligheid

Bij SeT Residentie staat medicatieveiligheid hoog in het vaandel. Onze zorgprofessionals volgen strikte richtlijnen om ervoor te zorgen dat medicatiefouten worden voorkomen en dat bewoners de juiste medicatie op het juiste moment ontvangen. Dit draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van onze bewoners.

2. Deskundig personeel

Ons toegewijde personeel beschikt over specifieke kennis en training om verpleeghuiszorg van hoge kwaliteit te bieden. Ze zijn getraind om te zorgen voor ouderen met complexe zorgbehoeften, waaronder dementie en andere fysieke en mentale aandoeningen. Ze begrijpen gedragsveranderingen, bieden emotionele ondersteuning en zorgen voor de fysieke gezondheid van onze bewoners.

3. Individuele behandel- en zorgplannen

Bij SeT Residentie heeft elke bewoner een individueel behandel- of zorgplan dat is afgestemd op hun specifieke behoeften en wensen. Deze plannen omvatten alle aspecten van dagelijkse zorg, zoals persoonlijke verzorging, medicatie, voeding en eventuele therapeutische interventies. We evalueren en passen deze plannen regelmatig aan om aan veranderende zorgbehoeften te voldoen.

4. Veiligheid en hygiëne

Naast algemene veiligheidsnormen besteden we speciale aandacht aan de veiligheid van bewoners met fysieke beperkingen of cognitieve achteruitgang. We nemen maatregelen zoals valpreventie, begeleiding bij verplaatsing en omgevingsaanpassingen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Hygiëne is een prioriteit om de verspreiding van ziekteverwekkers binnen onze gemeenschap te voorkomen.

5. Wet zorg en dwang

De Wet Zorg en Dwang (Wzd) is van toepassing op bewoners met psychogeriatrische aandoeningen of een verstandelijke beperking. We respecteren de rechten en autonomie van onze bewoners terwijl we hun veiligheid en welzijn waarborgen. Onze benadering is gericht op het minimaliseren van vrijheidsbeperking en het zoeken naar alternatieven.

6. Persoonsgerichte zorg

Bij SeT Residentie bieden we persoonsgerichte zorg, afgestemd op de individuele behoeften, wensen en voorkeuren van onze bewoners. Dit omvat niet alleen medische zorg, maar ook de woonomgeving en dagelijkse activiteiten die we aanbieden.

Het open deur beleid en vrijwillige zorg

Bij SeT Residentie in De Ronde Venen houden we van een open deur beleid en bieden we vrijwillige zorg. Dit betekent dat onze bewoners de vrijheid hebben om naar buiten te gaan en bezoek te ontvangen. We stimuleren sociale interactie, behouden de eigen regie en bieden keuzevrijheid. Bewoners bepalen zelf of ze deelnemen aan activiteiten, tijd doorbrengen in hun privéruimte of contact hebben met familie en vrienden. Alles draait om hun welzijn en comfort.
Voortdurende Verbetering

Tot slot monitoren en evalueren we voortdurend de ervaringen van onze bewoners en de kwaliteit van zorg. Het voldoen aan de verpleeghuisnormen, zoals die zijn vastgesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), is essentieel voor ons. We blijven streven naar uitmuntendheid om ervoor te zorgen dat onze bewoners de best mogelijke zorg en ondersteuning ontvangen.

Bij SeT Residentie in De Ronde Venen, zijn we toegewijd aan het bieden van een veilige, comfortabele en persoonsgerichte woonomgeving met hoogwaardige verpleeghuiszorg. We nodigen u graag uit om meer te ontdekken over wat wij te bieden hebben en hoe we aan uw behoeften kunnen voldoen. Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezoek te plannen. U bent van harte welkom!

Contact

Kies voor een leven dat zorgeloosheid en vrijheid samenbrengt. Kies voor de SeT Residentie in Mijdrecht – waar uw wensen onze prioriteit zijn. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie en zet de eerste stap naar uw nieuwe thuis!

📞 Bel: 06-14060755

De SeT Residentie: 0297-310000
Horeca: 06-17214721
Bezoekadres:
Bozenhoven 157
3641AE  Mijdrecht
KvK: 75224372

e : administratie@desetresidentie.com
w : www.desetresidentie.com

Privacyverklaring
Klachtenreglement
Klik op deze link: Klachtenformulier Residentie